6 iunie 2007

Pe marginea D.U.D.O.

DECLARAŢIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI - se poat citi aici .

Câteva gânduri.

art.1: fiinţa umană este definită ca având raţiune şi conştiinţă - ar fi interesant ce definiţii mai sunt penrtu fiinţa umană.

art.2: "Orice fiinţă umană are dreptul la viaţă, la libertate şi la securitatea persoanei sale." - Fiinţa umană înainte de naştere ce este şi ce drepturi are?

art.4: Nimeni nu va fi ţinut în sclavie... sclavajul este interzis sub toate formele. - am citit undeva că la noi în ţară (în altă parte nu ştiu cum este) poţi să iei împrumut de la bancă într-aşa fel, încât ratele să ţi le plătească şi copiii. Asta nu este sclavie? Căci libertate nu o pot numi - mă refer la copii.

art.11, pct 1: Orice persoană acuzată de comiterea unui act cu caracter penal are dreptul să fie presupusă nevinovată până când vinovăţia sa va fi stabilită în mod legal în cursul unui proces public in care i-au fost asigurate toate garanţiile necesare apărării sale. - se referă la toţi sau doar la cei cu mulţi bani şi "pile"?

art. 16: "căsătoria" şi "familia" se referă la relaţia dintre un bărbat şi o femeie sau...? În zilele noastre este esenţială clarificarea acestei probleme.

art.18: "Orice om are dreptul la libertatea gândirii, de conştiintă şi religie; acest drept include libertatea de a-şi schimba religia sau convingerea, precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerea, singur sau împreună cu alţii, atât în mod public, cât şi privat, prin învăţătură, practici religioase, cult şi îndeplinirea riturilor." - îmi place.

art.19: "Orice om are dreptul la libertatea opiniilor şi exprimării; acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum şi libertatea de a căuta, de a primi şi de a răspândi informaţii şi idei prin orice mijloace şi independent de frontierele de stat. " - "libertatea opiniilor şi exprimării" sună foarte frumos, dar mi se pare că în realitate nu este aşa. Am eu dreptul să am opinia că homosexualitatea este un păcat şi pot să-mi exprim această opinie fără...?

art.20: ok

art.21, pct. 2: "acces egal la funcţiile publice din ţăra sa."- hm...

art.23: dreptul la muncă, "dreptul la salariu egal pentru muncă egală" - sună frumos...

art.24: "Orice persoană are dreptul la odihnă şi recreaţie, inclusiv la o limitare rezonabilă a zilei de muncă şi la concedii periodice plătite." - de acord.

art.25: - cine îi asigură aceste drepturi?

art.26: " iar învăţămîntul superior trebuie să fie de asemenea egal, accesibil tuturora, pe bază de merit." - şi pe bază de bani... :(

art.29: - îndatorări, de ex. pct.2: "În exercitarea drepturilor şi libertăţilor sale, fiecare om nu este supus decât numai îngrădirilor stabilite prin lege, exclusiv în scopul de a asigura cuvenita recunoaştere şi respectare a drepturilor şi libertăţilor altora şi ca să fie satisfăcute justele cerinţe ale moralei, ordinii publice şi bunăstării generale într-o societate democratică."

Sunt cel puţin câteva ambiguităţi. Dar nu mi-a părut rău că am citi-o.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...